Till toppen av sidan
Även i Roslagen med omnejd.
Nav
info@akallavent.se 070-3183440
Även i Roslagen med omnejd.

Om oss

Efter att ha varit verksam i branschen sedan 1969 och samlat kunskap och erfarenhet när det gäller olika typer av krav inom personbelastningar, komfort, processventilation, materialtransporter, luftrening, rening av avluft och uteluft m m startades företaget 1986.

Naturligtvis är vi ett installationsföretag av luftbehandlingsanläggningar och projekterar om så erfordras. Vi samordnar när så krävs och ansvarar för en komplett anläggning inkl styr- och regler. Vi ser till att OVK och CE blir utförda enligt kundens önskemål.

För leva upp till de krav som kunden blivit utlovad håller vi oss med en rad erfarna etablerade entreprenörer och leverantörer av rör, el, styr- och regler, håltagning, kylinstallationer, luftmängdsinjusterare samt mobila kranar.

Har ni frågor eller synpunkter när det gäller vårt verksamhetsområde?

Kontakta oss gärna